Sertificēts kurss ”NEIROKOMPOZĪCIJA- NEIROMODELĒŠANA” 
Mācies sev ērtā laikā – trīs nodarbību ieraksti FB grupā!

Mums katram ir tiesības veidot dzīvi tā, kā mēs to redzam, sapņojam, vēlamies, iedomājamies.  Šis kurss manuprāt ir nozīmīgākais no  neirografikas algoritmiem,  pēc ‘’Lietotāja’’ kursa apgūšanas. Šis ir kurss par personiskās gribas izpaušanas instrumentiem:

– par to, kā ar neirografikas palīdzību, izmantojot noteiktus kompozīcijas un modelēšanas principus iespējams izpaust savu gribu – piepildīt savus mērķus, paveikt plānotos uzdevumus, atrisināt ieilgušas sarežģītas situācijas utt.

– par to, kā dot iespēju izpausties savai gribai, ievērojot visus harmonijas likumus un iegūt pozitīvus efektus, kuri svarīgi mūsu Dvēselei jeb Patībai.

Apgūstot šo algoritmu Jūsu rīcībā būs unikāls instruments, ar kura palīdzību spēsiet modelēt un veidot savu realitāti.
Kursa saturiskais plāns:
– Arhetipiskās ģeometrijas antropoloģija un nozīme;
– Ģeometriskais alfabēts. Aplis, trīsstūris, kvadrāts – kompozicionālie risinājumi;
– Kompozīcijas likumi un kompozicionālie principi jeb figūru izvietojums uz lapas: zelta griezums, simetrija, 2/3 un citi;
– Likumsakarības: kontrasts/nianse, ritmiskās/metriskās rindas un citi;
– Kompozīcijas uzdevumi.

Kurss ietver 9 stundas praktiskas nodarbības un supervīzijas. Visas nodarbības ir pieejamas ierakstā FB slēgtā grupā un skatāmas jums ērtā laikā.   FB grupā būs pieejami arī iepriekšējo kursu ieraksti.

Kursa vadītāja: neirografikas instruktore Inga Lukašinska  

Maksa par  kursu – 70,00 EUR (maksa par  šo kursu tiks ņemta vērā, ja izlemsiet apgūt neirografiku instruktora līmenī)

Pieteikšanās sūtot ziņu uz e-pastu: inga.lukasinska@gmail.com

Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu e-pastu nosūtīšu rēķinu, kā arī papildus informāciju.

Kursa noslēgumā (pēc 4 zīmējumu iesniegšanas supervīzijai)  saņemsiet Krievijas Neirografikas skolas sertifikātu, kā arī piekļuvi FB  grupai, kurā pieejami visi metodes autora un citu instruktoru vadītie Neirokompozīcijas algoritma vebināru ieraksti. Šajā grupā Jums būs iespēja skatīties arī visus vebinārus, kuri notiks nākotnē.