Mazliet teorijas

Kas ir fraktāļu zīmējuma metode?

Fraktāļu zīmēšana ir salīdzinoši jauna mākslas terapijas metode. Tai ir tikai 30 gadi. To radījusi krievu psiholoģe T.Polujahtova deviņdesmito gadu sākumā. Tās efektivitāte pārbaudīta  strādājot ar vairāk kā 11 000 cilvēku.

Fraktāļu zīmēšana ir aizraujoša, vienkārša un pat rotaļīga tehnika, kura palīdz ielūkoties gan pašam savās jau zināmajās un ne tik zināmajās rakstura īpašībās, reaģēšanas veidos un emocionālos stāvokļos. Tēlaini izsakoties, fraktālis ir kā mūsu spoguļattēls, kura priekšā mēs esam tādi kādi esam, bet izprotot tā spēju atstarot, atspoguļot varam to izmantot paši savu pārvērtību organizēšanai.

Metodes pamatā ir līniju vilkšana ar aizvērtām acīm un šādi spontāni izveidota zīmējuma krāsošana.

Frakt1

Fraktāļu zīmēšana var būt noderīga ļoti daudzos veidos. Pat neiedziļinoties fraktāļu vēstījumos, to zīmēšana un krāsošana ir:

 • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi;
 • vairo prieku un rotaļīgumu, jo atmodina sen piemirsto ‘’bērnu’’ mūsos;
 • dziedina mūs caur krāsu pozitīvo ietekmi;
 • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

Bet kad sākam izprast fraktāļa vēstījumus un pārvaldīt fraktāļu zīmēšanas tehniku, spējam ar to palīdzību ienest harmoniju gan prātā, gan emocijās, gan ķermenī :

 • varam ieraudzīt un kliedēt enerģētiskos blokus, tādā veidā uzlabojot gan savu emocionālo un psihisko funkcionēšanu, gan uzlabojot veselību;
 • varam veicināt pārmaiņas dzīvē pēc kurām esam ilgojušies vai stimulēt notikumus, kuri mūsu dzīvi virza mums vispiemērotākajā un labvēlīgākajā virzienā.

Fraktāļu zīmēšana vairo mūsos vēlmi iedziļināties sevī un pasaulē ap mums, jo tā atklāj vissīkāko lietu savstarpējo saistību un vienotību un nozīmīgumu.

Turklāt, lai zīmētu fraktāļus nav nepieciešamas nekādas īpašas zīmēšanas iemaņas vai talanti! Ikviens var baudīt zīmēšanas un krāsošanas prieku un iegūt pārsteidzoši rotaļīgu, krāsainu un pat māksliniecisku zīmējumu.

Kā zīmēt?

 • Ņemam baltu A4 izmēra lapu (labāk rasēšanas papīru). Novietojam lapu savā priekšā horizontāli;
 • Melnu lodīšu pildspalvu novietojam jebkurā lapas punktā (vienmēr izmanto tikai melnas krāsas pildspalvu);
 • Aizveram acis;
 • Aptuveni 60 sekundes velkam līnijas, ļaujot rokai brīvi kustēties dažādos virzienos un neatraujot pildspalvu no lapas. Svarīgi līniju vilkt ar vienmērīgu un stingru rokas spiedienu. Cenšamies neatkārtot vienas un tās pašas kustības (piem. nevilkt pa apli, vai astotnieka veidā, vai tikai asas švīkas vai cilpas utt.). Zīmējam tā lai līniju virzieni un veidi būtu pēc iespējas dažādi ( nevajadzētu mēģināt uzzīmēt kādus konkrētus tēlus, zīmējumam jābūt abstraktam!);
 • Līniju velkam vidējā tempā, cenšoties aizpildīt 2/3 lapas un tā lai uzvilktais zīmējums atrastos lapas centrā;
 • Lieliem, vidējiem un maziem laukumiem zīmējumā vajadzētu būt vienādās proporcijās. Ja atverot acis redzam, ka zīmējumā pārsvarā ir tikai lielie vai vidējie laukumi vai zīmējums nav lapas centrā vai tas neaizņem 2/3 lapas, tad vēlreiz aizveram acis un turpinām zīmēt tā lai zīmējums atbilstu fraktāļa zīmējuma prasībām . Ja nepieciešams, zīmējuma papildināšanu varam veikt divas reizes pa 20 sekundēm;
 • Atveram acis un atrodam zīmējumā līnijas sākumu un beigas, ar viļņotu līniju savienojam tās, lai zīmējums būtu pabeigts. Arī, ja redzams tikai viens līnijas gals, tad to ar viļņotu līniju ievelk zīmējumā un pievieno jebkurai līnijai.

Kā krāsot zīmējumu?

 • Krāsošanai izmanto jauktu – zīmuļu un gēla pildspalvu komplektu pēc iespējas plašākā krāsu gammā. Metodes autore iesaka, ka vēlams, lai izvēlē būtu 80  līdz pat 100 toņi.
 • Kad krāso pirmos 3-4 testa zīmējumus, krāsainos zīmuļus izvēlies ar aizvērtām acīm. Krāso ar atvērtām acīm izvēlētos laukumus;
 • Ar katru izvēlēto krāsu zīmuli uz atsevišķas lapas zīmē nelielu aplīti un kārto tos stabiņā uz leju. Tā izveidosies tava zīmējuma krāsu karte, kas palīdzēs zīmējuma analīzē.
 • Ar vienu zīmuli drīkst aizkrāsot ne vairāk kā 10 laukumus. Vidēji 5-7 laukumus. Tad jāņem nākamais zīmulis. ;
 • Aizkrāsojot laukumus variējam ar uzspiediena spēku. Ievērojam trīs pirmo lauciņu likumu – pirmo laukumu ar izvēlēto krāsu aizkrāsojam spēcīgi piespiežot zīmuli, otro laukumu aizkrāsojam ar pavisam vāju uzspiedienu, bet trešo laukumu ar vidēju uzspiedienu. Pārējos laukumus aizkrāsojam ar sev komfortablu uzspiedienu.
 • Blakus esošos laukumus nedrīkst krāsot vienā krāsā ;
 • Zīmējumu ieteicams izkrāsot 24 stundu laikā.
Fraktāļu zīmēšana ir jauna metode, kas turpina attīstīties.
Tu vari izmantot autores ieteikto pieeju fraktāļu zīmēšanā, bet tu vari arī improvizēt! Autores ieteiktās tehnoloģijas izmantošana tev ļaus arī lietot viņas radīto ”atslēgu” fraktāļu skaidrošanai. Fraktāli var sākt tulkot, izmantojot šo ”atslēgu”, tikai tad, ja zīmēšana veikta atbilstoši metodikai. Pēc autores 25 gadu pieredzes, fraktāļu terapeitiskais efekts ir 100% iedarbīgs, ja stingri ievēro fraktāļu zīmēšanas tehnikas nosacījumus.
Tu protams vari pieiet radoši šai metodei un atklāt savu veidu kā fraktāļi strādā tavā labā!
Lasi citās lapās par manu pieredzi  🙂

 Tekstā izmantota informācija: 

 1. Полуяхтова Т. 3., Комов А. Е. Родник фрактальной мудрости, или свежий взгляд на наши возможности       М.: Из­дательский Дом «Деловая литература», 2002.

2. T.Polujahtovas   semināru materiāli (Rīga, 2017.gada februāris).

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s