10 neirografikas papamtprincipi (Neirografika 2019)

 Princips    Īss apraksts
1.  ‘’Forma integrē nozīmes/jēgu” Izmantojot formas/figūras kā izteiksmes līdzekļus, mēs varam savākt lielu skaitu dažādu nozīmju vienā attēlā. Piemēram, attēlā – māja ir apvienota ar māju saistīto nozīmju summa: bērnība, vecāki, istaba, pieaugošā enerģija, agrīnās atmiņas …
2.  “Jēdzieni ietver emocionālos stāvokļus Katram cilvēkam ir sava unikāla emocionāla reakcija uz noteiktu vārdu. Piemēram, vārds “veiksme” izraisa jūtu kopumu vai vienu noteiktu stāvokli, kas saistās ar šo vārdu … Šī ir personīga pieredze, emociju kopums vai kaut kādu priekšstatu  kopums. Vārds “veiksme” satur visu emociju, priekšstatu, fantāziju kopumu.
  3. ‘’Problēma ir prāta radīta. “ Viss dzīvais, izņemot cilvēku, eksistē vienkārši, dabiski, plūsmā. Kad cilvēks domā par dzīvi, viņš pats piešķir nozīmes, viņš iegremdē sevi pretrunu un dualitātes pasaulē. Bet šīs divejādības jeb pretrunu nav nekur citur, kā tikai viņa prātā.
 4. ‘’Risinājumam ir bionikas raksturs” Kvalitatīvs problēmas risinājums gandrīz vienmēr ir iracionāls, jo tas prasa neapzināto procesu pārkārtošanu. Situācijas risinājums ir tas, kas iekšēji rezonē ar katru ķermeņa šūnu, ar pieredzi un ar cilvēka dzīvo dabisko būtību.

Tāpēc risinājums, kam nepiemīt bionikas kvalitāte, kurš neiekļūst mūsos, nerosina mūsos dzīves impulsu, nav īstais risinājums.

Šajā ziņā neirografika ir mūsu problēmu risināšanas bioatslēga.

 5. ‘’Harmonija rada apmierinātību” Tas ir ne tikai viens no neirografikas bāzes principiem, bet arī viens no cilvēka dzīves pamatprincipiem.

Harmonija ir sajūta, kuru piedzīvo visi: harmonija ar apkārtējo vidi, ar kosmosu, ar sevi. Un gandarījums  jeb apmierinājums ir harmonijas stāvokļa sekas.

Cilvēki, kas zīmē neirografiku, sasniedzot harmoniju savā zīmējumā, piedzīvo gandarījuma stāvokli un tālāk – laimes sajūtu.

 6.  “Visums spēj novietoties  meistara marķiera galā” Uzzīmēt var visu! Neirografika ļauj uzzīmēt pagātni un nākotni, izveidot attiecību modeli, attēlot sapni, jebkuru sajūtu: ilgas vai sāpes, arī tādas parādības kā veiksme, prieks. Vienas sistēmas ietvaros – vienā neirografiskā attēlā – ar marķiera palīdzību mēs varam samierināt pretrunas.
7.  “Jebkuram uzdevumam ir grafisks risinājums” Absolūti jebkuru uzdevumu var izteikt caur grafiku, simbolu,  zīmēm. Simbols ir vizuālās domāšanas pamats. Un tad zīmju transformācija noved pie simbola pārveidošanas. Simbola izmaiņas, kas veiktas pēc noteikta neirografikas algoritma, ļauj iedarbināt domāšanas mehānismu tā, ka tas noved pie problēmas atrisināšanas.

Šajā ziņā absolūti jebkuram uzdevumam biznesā, personīgajā dzīvē, iekšējā harmonijā, komunikācijā ir grafisks risinājums.

Neirografikas grafiskais alfabēts ļauj modelēt vēlamos notikumus cilvēka dzīvē.

 8.“Zīmējuma plaknei nav robežu”  Neirografikā lapai un zīmējumam nav robežu. Lapas robežas ir nosacītas.
9.   “Pasaule sastāv no figūrām un līnijām” Kad mēs izdzīvojam kādu dzīves fragmentu, mēs it kā veidojam figūras, ap kurām organizējas mūsu darbība. Bet bieži vien mums pietrūkst līniju, kas apvienotu šīs figūras, t.i. pāreju no notikuma uz notikumu.

Tādējādi figūras un tās savienojošās līnijas ir ļoti svarīgs  process.

Neirografika savieno pasauli un tās atsevišķos elementus (figūras) caur neirografiskām līnijām. Neirogrāfiskā kompozīcija – tās ir figūras un neirografiskas līnijas, kas visu savieno vienā veselumā.

   10. “Zīmēt ir viegli.”  Vizuālā domāšana cilvēka apziņā radās daudzus miljonus gadu pirms runas veidošanās.

Zīmēšana ir viens no dialoga risināšanas veidiem gan ar sevi, gan ar citiem cilvēkiem par dažādām tēmām un daudzveidīgās dzīves situācijās.

Neirografika palīdz atjaunot šo katra cilvēka smadzeņu attīstībai  nepieciešamos saskarsmes prasmi.