Neirostrukturēšana ir nozīmju, simbolu un biostruktūru integrācija apziņā, izmantojot neirografisko līniju. Neirostrukturēšanu var uzskatīt par neirografikas turpinājumu.  Ja neirografika  ir tā, kas palīdz iziet no sistēmas, no ierastā, atbrīvot enerģiju, kas iestrēgusi, tad neirostrukturēšana darbojas racionālā intelekta jeb kreisās smadzeņu puslodes līmenī un ir veids kā nostiprināt brīvo enerģiju. Neirostrukturēšanas galvenā ideja ir kā no haosa veidot kārtību, formēt struktūru. Bet struktūra ir grafisks dzīvi veidojošās sistēmas atspoguļojums – tas ir par rezultātu, par drošību, par stabilitāti.

Neirostrukturēšanas kursā apskata šādas tēmas:

1.Strukturēšana (Apziņas strukturēšanas mērķi un nozīme, jēdzieni un principi);
2. Spēka spirāles (Spirāles kustību virzieni un to nozīmes, sašaurināšanās un paplašināšanas princips, zelta griezuma spirāle);
3. Sakrālā ģeometrija (Ģeometriskās konstrukcijas, Tors, Dzīvības zieds, Metatrona kubs, Sakrālie simboli);
4. Attīstības labirinti (Varoņa, Arhitekta, Metamoderna labirinti);
5. Biostruktūras (bioforma-modelēšanas principi).