Visas neirografikas pamatā ir Bāzes algoritms, kas secīgi apraksta soļus kā mēs virzām zīmēšanas procesu. Visi pārējie neirografikas algoritmi un tehnikas ir balstīti Bāzes algoritmā un izpildās līdzīgi. Atšķirības ir tikai algoritma otrajā punktā – Kompozīcija.

Bāzes algoritms sastāv no 7 punktiem. Sekojot šiem soļiem veidojas neirografiskais zīmējums:

  1. Tēma;
  2. Kompozīcija;
  3. Apvienošana/noapaļošana;
  4. Integrācija: a) figūra un fons, b) lielās figūras (arhetipēšana);
  5. Lauka līnijas;
  6. Fiksācija;
  7. Tēma 2

 

Ierobežojumu noņemšanas algoritms ir vispopulārākais un universālākais no neirografikas algoritmiem.  Šajā algoritmā kompozīciju veido Izsviedums jeb Katarse – kas ir mūsu iekšējās spriedzes atspoguļojums konkrētā tēmā.

Ja vēlies uzzīmēt Ierobežojumu noņemšanas algoritmu, iesaku doties uz sadaļu Neirografika-Resursi un izmantot manu rakstu par neirografiku vai kādu citu brīvi pieejamo resursu. Bet ideālajā variantā apmeklē Neirografikas bāzes kursu ”Lietotājs”, kurš ir veltīts Neirografikas pamatu apgūšanai un īpaši Ierobežojumu noņemšanas algoritmam. Par tuvākajiem kursiem skaties sadaļā Aktualitātes.

 

Algoritms ” Neiromandala” ir viens no universālākajiem algoritmiem pēc Ierobežojumu noņemšanas algoritma. Neiromandala jeb darbs ar apli, atšķirībā no citiem neirografikas algoritmiem, kur strādā ar problēmu, ir harmonizēšanas instruments – tas vienmēr ir par harmoniju. Kad zīmējam mandalu kompozīcijas, mēs veidojam harmoniskas kompozīcijas. Mēs nonākam harmonijas plūsmā. Kad zīmējam apļus – tā ir kā mistērija, jo mēs strādājam ar veselumu – pasaulēm, kuras ir harmoniskas, kurām nav asu stūru. Līdzīgais ar klasisko mandalu zīmēšanu ir tikai tas, ka arī neirografikā mūsu mērķis ir  izveidot komunikāciju ar savu dvēseli. Neirografikā izmanto īpašo septiņu līmeņu mandalu. Šajā kursā ir iekļauta arī brīnišķīgā Dzimtas neiromandala.

Algoritms ”Neirokompozīcija” (Neiromodelēšana) ir otrs, manuprāt svarīgākais algoritms, kura apgūšana ļauj izmantot visas plašās neirografikas iespējas. Šis algoritms atklāj, ka mēs paši varam kļūt par savas realitātes formētāju jeb savas dzīves veidotāju.  Ja izprotam, ka pasaule ap mums ir tikai mūsu iespaidi par pasauli, bet mūsu domāšana ir šo iespaidu sekas, mēs varam mainīt vienu konceptuālo realitāti uz citu. Tas ir tas ar ko mēs nodarbojamies Neiromodelēšanas kursā, turklāt to palīdz realizēt kompozīcijas pamatu un dažu neirografiskā zīmējuma noslēpumu apgūšana.

Algoritms ”Neirokrāsa” manuprāt ir trešais nozīmīgākais algoritms, jo ļauj mūsu neirografiskajiem zīmējumiem iedot vēl lielāku  jaudu un  apzinātību. Krāsa ved mūs vēl dziļāk zemapziņā /neapzinātajā. Neirokrāsas algoritms palīdz veidot dialogu ar Visumu ar krāsu palīdzību. Ar šī algoritma palīdzību var izzīmēt jebkuru tēmu un ienest tajā balansu. Šī algoritma pamatā tiek izmantota USIN sistēma, kurā katram elementam (koks, uguns, zeme, metāls, ūdens) ir savas īpašības, savs raksturojums un noteikta krāsa.

Algoritms ”Neiroskečings” ir algoritms, kurš trenē spēju ātri atpazīt un iemūžināt objektus, kā arī  palīdz efektīvi organizēt savas domas. Skečings  – tā ir ātrā zīmēšana, skices jeb uzmetuma veidošana. No manas pieredzes, šis algoritms ir kā lēciens nezināmajā, nav ne mazākās izpratnes kur tas viss var aizvest. Un tad, kādā brīdī tu satiec sevi kā mākslinieku. Neirografikā mēs radām mākslas darbus, radām jaunu realitāti. Neirografika ir māksla, turklāt avangarda māksla.  Tas ir mākslas stils un kultūras fenomens.

Algoritms ”Neirokontakts”   (Komunikācija) kalpo tam, lai radītu mijiedarbību, kas būtu interesanta katram no dalībniekiem, lai ienestu kaut ko jaunu komunikācijā un ”aizvāktu” lieko. Šajā algoritmā apgūst vairākas tehnikas, caur kurām zīmējam/veidojam  savas komunikācijas   matricas, modelējot tajās vietu esošajiem vai nākotnes partneriem, draugiem, kolēģiem utt. Ar šo tehniku palīdzību mēs veidojam tos attiecību modeļus, kuros gribētu atrasties, kuros jūtamies ērti, komfortabli, uzticami, droši.

Algoritms ”Neiromērķis” (Mērķis-Sasniegumi -Rezultāts) ir par to, kā sasniegt savus mērķus, piepildīt vēlmes, kā vairot motivāciju un enerģiju mērķu sasniegšanai, kā aktivizēt sevi darbībai.  Šis ir algoritms par spilgtiem iespaidiem. Šajā algoritmā apgūstam tehnikas,kurās izmantojam aktivizējošo zvaigznes simbolu.

Algoritms ”Neirotaimings” (Laika līnija) piedāvā tehnikas ar kuru palīdzību varam veidot savu maršrutu ceļā uz nākotni, noteikt svarīgākos nākotnes notikumus un veidot savu nākotnes telpu, kas nav atkarīga no ārējiem apstākļiem.  Nākotne visbiežāk ir mūsu pagātnes projekcija. Algoritms palīdz veidot savu unikālo esību, kurā atstājam vietu fantāzijai un brīnumam.

Algoritms ”Neirocilvēks”  jeb Metamoderna cilvēks ir par laimīgu harmonisku cilvēku mūsdienu pasaulē. Cilvēku, kurā sabalansēti mijiedarbojas ķermenis, jūtas, intelekts un garīgums. Algoritms ir balstīts metodes autora izstrādātā teorijā un šīs teorijas pielietošanā konkrētās neirografikas tehnikās. Algoritma ietvaros izmanto tehnikas, kas palīdz mūsu personības izaugsmei, apskatot tādās tēmas kā daudzfunkcionālais cilvēks, multilomas, attīstības piramīda u.c.