Zīmēšanas tehnikas

I Ģeometriskās mandalas

II Daļēji ģeometriskās jeb rāmja mandalas

III Intuitīvās jeb brīvās mandalas

IV Skaitļu mandalas