Kā var būt noderīga fraktāļu tehnika?

Fraktāļu zīmēšana var būt noderīga ļoti daudzos veidos. Pat neiedziļinoties fraktāļu vēstījumos, to zīmēšana un krāsošana ir:

 • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi;
 • vairo prieku un rotaļīgumu, jo atmodina sen piemirsto ‘’bērnu’’ mūsos;
 • dziedina mūs caur krāsu pozitīvo ietekmi;
 • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

Bet kad sākam izprast fraktāļa vēstījumus un pārvaldīt fraktāļu zīmēšanas tehniku, spējam ar to palīdzību ienest harmoniju gan prātā, gan emocijās, gan ķermenī :

 • varam ieraudzīt un kliedēt enerģētiskos blokus, tādā veidā uzlabojot gan savu emocionālo un psihisko funkcionēšanu, gan uzlabojot veselību;
 • varam veicināt pārmaiņas dzīvē pēc kurām esam ilgojušies vai stimulēt notikumus, kuri mūsu dzīvi virza mums vispiemērotākajā un labvēlīgākajā virzienā.

Fraktāļu zīmēšana vairo mūsos vēlmi iedziļināties sevī un pasaulē ap mums, jo tā atklāj vissīkāko lietu savstarpējo saistību un vienotību un nozīmīgumu.

Turklāt, lai zīmētu fraktāļus nav nepieciešamas nekādas īpašas zīmēšanas iemaņas vai talanti! Ikviens var baudīt zīmēšanas un krāsošanas prieku un iegūt pārsteidzoši rotaļīgu, krāsainu un pat māksliniecisku zīmējumu.

Kā zīmēt?

 • Ņemam baltu A4 izmēra lapu (labāk rasēšanas papīru). Novietojam lapu savā priekšā horizontāli;
 • Melnu lodīšu pildspalvu novietojam jebkurā lapas punktā (vienmēr izmanto tikai melnas krāsas pildspalvu);
 • Aizveram acis;
 • Aptuveni 60 sekundes velkam līnijas, ļaujot rokai brīvi kustēties dažādos virzienos un neatraujot pildspalvu no lapas. Svarīgi līniju vilkt ar vienmērīgu un stingru rokas spiedienu. Cenšamies neatkārtot vienas un tās pašas kustības. Zīmējam tā lai līniju virzieni un veidi būtu pēc iespējas dažādi. ;
 • Līniju velkam vidējā tempā, cenšoties aizpildīt 2/3 lapas un tā lai uzvilktais zīmējums atrastos lapas centrā;
 • Lieliem, vidējiem un maziem laukumiem zīmējumā vajadzētu būt vienādās proporcijās. Ja atverot acis redzam, ka zīmējumā pārsvarā ir tikai lielie vai vidējie laukumi vai zīmējums nav lapas centrā vai tas neaizņem 2/3 lapas, tad vēlreiz aizveram acis un turpinām zīmēt tā lai zīmējums atbilstu fraktāļa zīmējuma prasībām.   Ja nepieciešams, zīmējuma papildināšanu varam veikt divas reizes pa 20 sekundēm;
 • Atveram acis un atrodam zīmējumā līnijas sākumu un beigas, ar viļņotu līniju savienojam tās, lai zīmējums būtu pabeigts. Arī, ja redzams tikai viens līnijas gals, tad to ar viļņotu līniju ievelk zīmējumā un pievieno jebkurai līnijai.

Kā krāsot zīmējumu?

 • Krāsošanai izmanto jauktu – zīmuļu un gēla pildspalvu komplektu pēc iespējas plašākā krāsu gammā. Metodes autore iesaka, ka vēlams, lai izvēlē būtu 80  līdz pat 100 toņi. Lai to nodrošinātu, ieteicams iegādāties 4 dažādu ražotāju 24 zīmuļu komplektus t.sk. akvareļu zīmuļus. Papildus jāiegādājas kādas 14 -24 gēla pildspalvas (tas ir ideālais variants, bet vari sākt arī ar 36 toņiem :);
 • Kad krāso pirmos 3-4 testa zīmējumus, krāsainos zīmuļus izvēlies ar aizvērtām acīm. Krāso ar atvērtām acīm izvēlētos laukumus;
 • Ar katru izvēlēto krāsu zīmuli uz atsevišķas lapas zīmē nelielu aplīti un kārto tos stabiņā uz leju. Tā izveidosies tava zīmējuma krāsu karte, kas palīdzēs zīmējuma analīzē.
 • Ar vienu zīmuli drīkst aizkrāsot ne vairāk kā 10 laukumus. Vidēji 5-7 laukumus. Tad jāņem nākamais zīmulis. Ja to pašu krāsu paņem atkārtoti, obligāti jāaizkrāso vismaz viens laukumiņš, bet vari krāsot arī vairākus laukumus – līdz pat 10. ;
 • Aizkrāsojot laukumus variējam ar uzspiediena spēku. Ievērojam trīs pirmo lauciņu likumu – pirmo laukumu ar izvēlēto krāsu aizkrāsojam spēcīgi piespiežot zīmuli, otro laukumu aizkrāsojam ar pavisam vāju uzspiedienu, bet trešo laukumu ar vidēju uzspiedienu. Pārējos laukumus aizkrāsojam ar sev komfortablu uzspiedienu.
 • Blakus esošos laukumus nedrīkst krāsot vienā krāsā ;
 • Jāaizkrāso visi laukumi, arī paši smalkākie;
 • Laukumi jāaizkrāso rūpīgi, kārtīgi, bez švīkāšanas!! Cenšamies nesasmērēt balto lapu.
 • Zīmējumu ieteicams izkrāsot 24 stundu laikā.

Katra pieredze ir īpaša, t.sk. fraktāļu zīmēšana, biežāk zīmējot veidojas katram savs oriģināls zīmēšanas stils. Lietojot fraktāļu tehniku, mēs sākam radīt arī skaistus mākslas darbus.

Metodes autore savā pieredzē pārliecinājusies, ka fraktāļu zīmēšana noderīga saslimušiem cilvēkiem, jo tā veicina atjaunošanos un ātrāku izdziedināšanos.

Fraktāļus var zīmēt arī divatā. Piemēram, katrs uzvelk savu fraktāli un pēc tam apmainās zīmējumiem. Otra cilvēka zīmētā fraktāļa krāsošana palīdz labāk izprast un sajust otru, bet piedzīvojot, ka otrs krāso tavu zīmējumu, ir iespēja sajust daudz lielāku savstarpējā atbalsta, palīdzības un kopības sajūtu. Tādā veidā fraktāļu zīmēšana divatā ir dziedinoša attiecībām.

Fraktāļu zīmēšana ir jauna metode, kas turpina attīstīties.
Tu vari izmantot autores ieteikto pieeju fraktāļu zīmēšanā, bet tu vari arī improvizēt! Autores ieteiktās tehnoloģijas izmantošana tev ļaus arī lietot viņas radīto ”atslēgu” fraktāļu skaidrošanai. Fraktāli var sākt tulkot, izmantojot autores radīto fraktāļu ”atslēgu”, tikai tad, ja zīmēšana veikta atbilstoši metodikai. Pēc autores 30 gadu pieredzes, fraktāļu terapeitiskais efekts ir 100% iedarbīgs, ja stingri ievēro fraktāļu zīmēšanas tehnikas nosacījumus.
Tu protams vari pieiet radoši šai metodei un atklāt savu veidu kā fraktāļi strādā tavā labā!
Lasi citās lapās par manu pieredzi  ????

 Tekstā izmantota informācija: 

 1. Полуяхтова Т. 3., Комов А. Е. Родник фрактальной мудрости, или свежий взгляд на наши возможности       М.: Из­дательский Дом «Деловая литература», 2002.

2. T.Polujahtovas   semināru materiāli (Rīga, 2017.gada februāris).