Lielais mandalu aplis

Mākslas terapeite Džoanna Kelloga  (ASV), balstoties uz savu personīgi zīmēto mandalu un savu klientu zīmēto mandalu analīzi, sagrupēja mandalas pēc to formas 12 grupās. Tādā veidā radot ‘’Mandalu lielo apli’’ (pilnais teorijas nosaukums angļu valodā  ‘’The Archetypal Stages of the Great Round of Mandala), kas atspoguļo arhetipu fāzes, kas ir mūsu apziņas attīstības posmi, kuriem ejam cauri dažādos dzīves posmos. Šīs fāzes mēs cikliski piedzīvojam atkal un atkal, tā sasniedzot arvien lielāku un integrētāku sevis apzināšanos. Balstoties uz šī 12 mandalu pamatformu principa viņa izveidoja arī diagnostikas un psihoterapijas metodi, sauktu par MARI (Mandala Assesment Research Instrument). Šī metode palīdz labāk izprast cilvēkā notiekošos iekšējos procesos un saņemt nepastarpinātu zemapziņas informāciju par realitāti, kura nav filtrēta caur cilvēka Ego.

la-grande-ruota

Es neesmu šīs metodes speciāliste, taču, ņemot vērā, ka mandalu zīmēšana ir mana lielā mīlestība :), izpratne par dažādu mandalu atbilstību noteiktam apziņas stāvoklim ir vēl viens instruments, kas palīdz virzīties pa pašizziņas ceļu un atklāt jaunus aspektus neizzināmajā. Domāju, ka arī citiem mandalu zīmētājiem var noderēt Kellogas idejas. Tāpēc turpmāk sniegšu īsu ieskatu katras fāzes raksturojumā.  Starpcitu, brīnišķīgu ceļojumu pa lielo mandalu apli un katras fāzes aprakstu  (angļu val.) var lasīt šai mājas lapā: http://100mandalas.com/2015/10/01/great-round/

Visvienkāršāk Mandalu lielo apli ir aplūkot kā 12 mēnešu dabas ciklu – kā auga, cilvēka attīstības fāzes, emocionālos stāvokļus un jautājumus, kurus risinām katrā fāzē.

 1. fāze: Tukšums, Ieeja (Janvāris -Sēkla zemē -Embrijs dzemdē )Jautājumi, kas saistīti ar drošību– nenoteiktība, šaubas, apdraudējums. Mēs varam izjust fizisku spiedienu, smagumu, pat klaustrafobiskas sajūtas – tas viss atgādina pasaulē nākšanas brīdī piedzīvoto. Svarīgi gaidīt, uzticēties procesam, būt pacietīgam. Ja grūti, jāmeklē palīdzība. Garīgā līmenī šī stadija ir līdzīga mistiķa pieredzei, gremdējoties dziļā iekšējā apcerē, kas jau robežojas ar neesamību.
 2. fāze: Svētlaime(Februāris –Šūnu dalīšanās un vairošanās/ Augļa attīstība-Dzimšana)Jautājumi, kas saistīti gan ar iedvesmas, gan atdalītības, nošķirtības sajūtu. Parādās enerģija, bet nav skaidra mērķa. Tālu no produktivitātes. Ierobežotas iespējas sevi izpaust. Tā ir rotaļa, sevis iepazīšana. Radoši cilvēki atgriežas šajā fāzē starp radošā gara uzplūdiem, lai atpūstos un gūtu iedvesmu no bezapziņas. Mistiķi šo prāta stāvokli izbauda kā bezgalīgas mīlestības okeānu.
 3. fāze: Labirints, Enerģija, Ceļš (Marts -Dīgšana – zīdainis iepazīst ķermeni, apkārtējo pasauli)Šī stadija nes sev līdzi elastīgumu un atvērtību jaunai informācijai. Šī atvērtība var palīdzēt fizisku un garīgu ievainojumu dziedināšanā. Šai fāzei raksturīga aizrautība, entuziasms, vienlaicīgi satraukums un nemiers. Aizraujoša fāze, kura velk jūs dažādos virzienos. Dzīve piespiež jūs augt. Var būt apjukums, jo jādarbojas visos virzienos, bet skaidrības nav. Šo stadiju raksturo aktīva meklēšana un izpēte, bez skaidri definēta mērķa. Šī ir enerģijas pilna stadija.
 4. fāze: Sākums (Aprīlis – Raisās pumpuri – agra bērnība)No vienas puses jautājumi par rūpēm un uzticēšanos, no otras puses par atkarību. Jauna realizācija. Kaut kas jauns ienāk dzīvē. Mūs burtiski aptver jauna dzīve.  Izaicinājums ir to akceptēt. Tas var arī mūs pārsteigt. Svarīgi atvērt sirdi jaunajam!!! Uzticēties!
 5. fāze: Mērķis (Maijs –  Vides ietekme / aizsardzība -Bērnība)                                                            Šai stadijā attīstās normālas reakcijas uz vilšanos un neapmierinātību- pažēlošana un pašaizsardzība. Šie uzvedības modeļi padziļina mūsu psiholoģisko atšķirtību no apkārtējiem un stiprina mūsu ego. Raksturīgas konfliktējošas vajadzības starp drošību un neatkarību (savas identitātes meklēšana). Mērķa stadija mūsu dzīvē var iestāties, kad jūtamies noguruši vai viegli ievainojami vai kad piedzīvojam neparedzētu pretestību no apkārtējiem. Garīgā līmenī šai stadijā sākam novērtēt reliģiskos rituālus, kā arī apjaušam sava ego nospraustās robežas. Iespējams, sākam arī domāt, kā šīs robežas pārvarēt.
 6. fāze: Cīņa/ Cīņa ar pūķi (Jūnijs – Vajadzību un resursu balansēšana- Pusaudzis)Iekšējo konfliktu laiks, kura laikā mēs radam jaunu ‘’sevis’’ sajūtu. No vienas puses vajadzība pēc balansa/līdzsvara, no otras puses spriedze, spiediens. Šo stadiju raksturo visu veidu garīgās spriedzes palielināšanās. Viss notiekošais mums rādās melnbaltās krāsās, un mēs nereti iekļūstam emocionālas dabas konfliktos ar apkārtējiem.  Šo stadiju dzīvē mēs piedzīvojam svarīgu pārmaiņu laikos, piemēram ,pusmūžā. Garīgā ziņā šī stadija liek stāties pretī šaubām par sevi, kārdinājumiem ļaunprātīgi izmantot savu varu un atrisināt nesaskaņas starp reliģiskajām dogmām un mūsu pašu garīgo pieredzi.
 7. fāze:  Neatkarība/ Apļa kvadrāts (Jūlijs – Harmoniska integrācija, lai izdzīvotu-Jaunība)      Šai fāzei raksturīga Dinamiska un mīlestības pilna duālisma un pretrunu integrācija. Apziņa ir gaiša, moža un intensīva. Mums ir spējas mācīties, plānot, mīlēt, jo mūsos ir gaisma. Uz augšu – uz pasaules virsotnēm! Šī stadija dzīvē var atkārtoties, kad ir pabeigts kāds oficiāls vai neoficiāls mācību kurss. Garīgā līmenī šī stadija māca veltīt sevi principiem un rīcībai, kas padara mūsu un apkārtējo dzīvi pilnvērtīgāku.
 8. fāze: Identitātefunkcionējošais Ego (Augusts – Pilnīgi nogatavojies augs-Pilngadība)     Šī stadija iestājas pieauguša cilvēka dzīves brīžos, kad spējam realizēt savas idejas un sapņus. Mēs ne vien eksistējam, bet arī radām. Šīs stadijas laikā mēs jūtamies labi, darbojamies kādā grupā vai organizācijā, lai sasniegtu savus personiskos mērķus, taču spējam arī justies labi vienatnē un realizēt savus mērķus bez uzraudzības. Šī stadija parasti iestājas, kad sastopamies ar sarežģītu uzdevumu, piem. nepieciešamību pārbūvēt vai remontēt māju, uzsākt uzņēmējdarbību vai kā kopienas vadītājam risināt savstarpējo attiecību problēmas. Šī stadija var iestāties, uzņemoties iniciatīvu realizēt savus sapņus.
 9. fāze: Harmonija (Septembris –Ziedlapiņas pilnos ziedos/ -Vidējie gadi)  Šo stadiju raksturo radošās darbības palēlināšanās, harmonijas, līdzsvara, miera un prieka izjūtas. Kristalizācija ir līksms mirklis, patīkams laika periods, pauze Lielās riņķa dejas ciklā. Vēlākajos ciklos šī stadija iestājas, kad apgūstam kādu garīgu mācību. Piepildījuma sajūta. Mūsu darbība ir harmoniska un apmierinoša. Mēs plūcam sava darba augļus, apbalvojumus. Šo fāzi mēs izdzīvojam pieaugušā vecumā, sekmīgi pabeidzot kādu projektu vai realizējot svarīgu apņemšanos, piem. dibinot ģimeni.
 10. fāze: Nobeigums, Nāves vārti (Oktobris –Vīšana-Vēlie gadi)                                                        Šajā stadijā mēs ar skumjām šķiramies no bijušā vai tiekam sāpīgi atšķirti no tā, kas agrāk mums bijis dārgs. Mums zūd enerģija, ko veltīt ārējiem procesiem, un mēs arvien vairāk un vairāk ieraujamies sevī, ‘’atkāpjamies’’ bezapziņā. Šajā laikā mēs tiekam aicināti atstāt to dzīvi, kādi līdz šim esam dzīvojuši, bet mums nav ne jausmas, kas sekos. Mēs jūtamies kā iestrēguši starp divām pasaulēm, kā no laivas izmesti. Nereti mēs saprotam, ka tas, kas agrāk licies svarīgs, mūs vairs neinteresē. Dažreiz šajā stadijā nonākam piespiedu kārtā, piemēram, saslimstot.
 11. fāze: Fragmentācija,Dezorientācija, Sadrumstalotība (Novembris –Trūdēšana-Nāve)Sabrukums, sadalīšanās. Mēs jūtamies kā atdalīti no kaut kā. Daudzi šo stadiju uztver kā ciešanu laiku, jo pašos dziļākajos pamatos sasvārstās viņu ticības pasaules kārtībai. Šajā stadijā mēs gan fiziski, gan garīgi jūtamies slikti un nestabili. Fragmentācijas stadijā  piedzīvotais spēj mainīt mūsu skatījumu uz pasauli un realitāti. Spāņu mistiķis Sv.Jānis no Krusta šo stadiju labi pazina un dēvēja to par dvēseles tumšo nakti. Šī stadija var nest jaunas garīgas atklāsmes.
 12. fāze: Transformācija, Transcendence (Decembris –Organiskās vielas baro zemi-dvēseles nemirstība, nepārtrauktība)              Transcendentās ekstāzes stadijā mēs piedzīvojam brīvību, paceļoties pāri uzskatiem, kas mums ir kļuvuši par šauru. Šī stadija ir dāvana vecumdienās, taču atsevišķus ekstāzes momentus varam izjust arī agrākajos dzīves gados.  Garīgā līmenī šī stadija ir brīdis, kad izprotam dievišķo nevis ar intelekta, bet ar tiešu izjūtu starpniecību.0 fāze : Tīrā gaisma/  – Dzīves potenciāls – Pilnīga apzinātība

Izmantotie avoti:

 1. Susanne F.Fincher, ‘’ The mandala workbook:  A creative guide for self-exploration, balance and well-being.’’ Boston; Shambhala, 2009