Sarunas

Mana aizraušanās ir dažādas neirodinamiskās zīmēšanas tehnikas. Katra no tām, izmantojot domu un vizualizācijas spēku, krāsu uztveri un rokas spēju izpaust zemapziņā notiekošos procesus caur formu  un līniju, spēj ienest pozitīvas pārmaiņas visdažādākajās dzīves jomās. Labprāt dalos savā uzkrātajā pieredzē, jo vēlos, lai arī citi piedzīvo šo tehniku brīnumaino efektu!

2021

14., 21. un 28.janvārī – BĀZES KURSS NEIROGRAFIKĀ ”LIETOTĀJS” (ONLINE) 

26.JANVĀRĪ, 2., 9. UN 16.FEBRUĀRĪ- FRAKTĀĻU ZĪMĒŠANAS CIKLS (ONLINE)

11., 18. UN 25.FEBRUĀRĪ – Sertificēts kurss ”NEIROMANDALA” (ONLINE)

2., 9. UN 16.MARTĀ – SERTIFICĒTS NEIROGRAFIKAS KURSS ”NEIROKOMPOZĪCIJA UN NEIROMODELĒŠANA” (online)

3.martā plkst. 19.00 – MANDALU CIKLS ”SATIKŠANĀS AR MANDALU” ( bezmaksas ievadnodarbība)Cikla turpinājumā trīs  nodarbības: 12., 19.un 26.martā plkst. 18.00.

 


Sertificēts kurss ”NEIROKOMPOZĪCIJA- NEIROMODELĒŠANA”  Online!!!
Trīs ceturtdienu vakari -2., 9. un 16.martā no plkst.18.00-21.00

Mums katram ir tiesības veidot dzīvi tā, kā mēs to redzam, sapņojam, vēlamies, iedomājamies.  Šis kurss manuprāt ir nozīmīgākais no  neirografikas algoritmiem,  pēc ‘’Lietotāja’’ kursa apgūšanas. Šis ir kurss par personiskās gribas izpaušanas instrumentiem:

– par to, kā ar neirografikas palīdzību, izmantojot noteiktus kompozīcijas un modelēšanas principus iespējams izpaust savu gribu – piepildīt savus mērķus, paveikt plānotos uzdevumus, atrisināt ieilgušas sarežģītas situācijas utt.

– par to, kā dot iespēju izpausties savai gribai, ievērojot visus harmonijas likumus un iegūt pozitīvus efektus, kuri svarīgi mūsu Dvēselei jeb Patībai.

Apgūstot šo algoritmu Jūsu rīcībā būs unikāls instruments, ar kura palīdzību spēsiet modelēt un veidot savu realitāti.
Kursa saturiskais plāns:
– Arhetipiskās ģeometrijas antropoloģija un nozīme;
– Ģeometriskais alfabēts. Aplis, trīsstūris, kvadrāts – kompozicionālie risinājumi;
– Kompozīcijas likumi un kompozicionālie principi jeb figūru izvietojums uz lapas: zelta griezums, simetrija, 2/3 un citi;
– Likumsakarības: kontrasts/nianse, ritmiskās/metriskās rindas un citi;
– Kompozīcijas uzdevumi.  

Kurss ietver 9 stundas praktiskas nodarbības un supervīzijas. Visas nodarbības būs pieejamas FB slēgtā grupā un skatāmas jums ērtā laikā.  

Kursu vadīs: neirografikas instruktore Inga Lukašinska  

Maksa par  kursu – 80,00 EUR

Pieteikšanās sūtot ziņu uz e-pastu: inga.lukasinska@gmail.com

Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu e-pastu nosūtīšu rēķinu, kā arī papildus informāciju par kursa norisi. Saite uz webināra istabu tiks nosūtīta dienu pirms nodarbības sākuma.

Kursa noslēgumā (pēc 4 zīmējumu iesniegšanas supervīzijai)  saņemsiet Krievijas Neirografikas skolas sertifikātu, kā arī piekļuvi FB  grupai, kurā pieejami visi metodes autora un citu instruktoru vadītie Neirokompozīcijas algoritma vebināru ieraksti. Šajā grupā Jums būs iespēja skatīties arī visus vebinārus, kuri notiks nākotnē.

 

Bāzes kurss Neirografikā ”LIETOTĀJS’ -2021′. Online!!!!

Trīs ceturtdienu vakari – 14.,  21. un 28.janvārī no plkst. 18.00 -21.00                            Neirografika ir zīmēšanas tehnika, kas caur domu, līniju un formu spēj radīt cilvēku dzīvēs pārsteidzošas pozitīvas transformācijas. Jūs iemīlēsiet zīmēšanu, kad apgūsiet neirografiku un jūsu rīcībā būs instruments ar kura palīdzību neticami vienkāršā un radošā veidā varēsiet savu dzīvi darīt vēl piepildītāku un harmoniskāku. Neirografika ir ļoti iedarbīga dažādu emocionālo stāvokļu (dusmu, baiļu, aizkaitinājuma, stresa u.t.t.) harmonizēšanas , kā arī nākotnes modelēšanas metode.  Metodes autors ir arhitekts un psihologs Pāvels Piskarjovs. Šobrīd neirografiku zīmē jau tūkstošiem cilvēku visā pasaulē  un Latvijā un ir uzkrāts milzīgs apjoms informācijas par metodes izmantošanas pozitīvajiem efektiem. ‘’Lietotāja’’ kursā apgūsim neirografikas pamatprincipus un ”Ierobežojumu noņemšanas” algoritmu (trīs dažādās versijās), kas ir fundaments visiem neirografikas zīmējumiem. Pabeidzot šo kursu Jūs spēsiet patstāvīgi strādāt ar šo metodi un izmantot gan savas, gan sev tuvo cilvēku dzīves uzlabošanai. ‘’Lietotāja’’  kurss ir arī pirmā  izglītības pakāpe Neirografikas skolā, ja Jūs turpmāk plānojat savu personisko vai profesionālo attīstību šajā jomā.  Kursa nobeigumā  saņemsiet Krievijas Neirografikas skolas sertifikātu, kā arī piekļuvi FB  grupai, kurā pieejami visi metodes autora vadīto Lietotāja kursa vebināru ieraksti.

Kurss ietver 9 stundas praktiskas nodarbības un supervīzijas. Visas nodarbības būs pieejamas FB slēgtā grupā un skatāmas jums ērtā laikā. (Būs pieejami arī iepriekšējo kursu nodarbību ieraksti).
Kursu vadīs: neirografikas instruktore Inga Lukašinska. Apmācību ilgums: trīs nodarbības   no plkst. 18.00-21.00.
Maksa par  kursu80,00 EUR
Pieteikšanās sūtot ziņu uz e-pastu: inga.lukasinska@gmail.com 
Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu epastu nosūtīšu rēķinu un dalībnieka līgumu, kā arī papildus informāciju par kursa norisi un minimālajām prasībām sertifikāta saņemšanai. Saite uz webināra istabu tiks nosūtīta divas stundas pirms nodarbības sākuma.

NO 26.Janvāra online- iespēja apgūt un piedzīvot fraktāļu zīmējumu tehniku!

Fraktāļu zīmēšanas cikls – 4 nodarbības otrdienās (26.janvārī, 2., 9. un 16.februārī). Fraktāļu cikls paredzēts: fraktāļu zīmēšanas tehnikas apgūšanai no pašiem pamatiem un personisko mērķu sasniegšanai.   Nodarbības notiks tiešsaistē no plkst.18.00-20.    Supervīzijas, diskusijas un konsultācijas, kā arī nodarbību ieraksti un darba materiāli slēgtā FB grupā  ”Fraktāļu zīmēšana”.

Fraktāļu zīmēšana ir krāsu terapijas metode, kuru radījusi krievu psiholoģe T.Polujahtova deviņdesmito gadu sākumā. Tā ir ļoti vienkārša, bet vienlaicīgi informatīva un iedarbīga.

Šīs metodes pamatā ir līniju vilkšana ar aizvērtām acīm un šādi spontāni izveidotā zīmējuma krāsošana, pēc autores izstrādātas tehnoloģijas. Zīmējums atspoguļo cilvēka iekšējo stāvokli, sniedz arī informāciju par talantiem un enerģiju. Metodi var izmantot gan pašdiagnostikai, gan pašizziņai, gan pašpalīdzībai.  Fraktāļu zīmēšana lielā mērā ir arī meditācijas veids. Bet fraktāļu sēriju zīmēšana palīdz sasniegt konkrētus mērķus jeb risināt izvirzītās problēmas.

Visi, kas piedalīsies nodarbībās uzzīmēs 7 fraktāļu sēriju. Veltīsim laiku arī lai pārrunātu jūsu  pirmo uzzīmēto fraktāļu līniju, krāsu un formas vēstījumus un korekcijas iespējas. Septiņu fraktāļu sērijas zīmēšana ir daļa no pilnā cikla, kas ļauj apgūt fraktāļu tehnikas nosacījumus un iegūt pirmos rezultātus.

Uzmanību!!! Ja izlem piedalīties šajā kursā, jāņem vērā, ka fraktāļu zīmēšana ir diezgan laikietilpīga metode un tehnikas nosacījumi paredz arī stingru darbu izpildes laika ierobežojumu. Tāpēc jārēķinās ar mājas darbiem – katrā nodarbībā zīmēsim vienu fraktāli, bet vēl viens fraktālis būs jāuzzīmē laikā starp nodarbībām.

Nodarbībā nepieciešamie materiāli: balta A4 lapa, melna lodīšu pildspalva,  krāsainie zīmuļi pēc iespējas daudzos toņos, 10-12 gēla pildspalvas dažādos toņos.

Dalība kursā: 85 EUR

Jautājumi un pieteikšanās sūtot ziņu: 26402390 vai inga.lukasinska@gmail.com. vai 29205217.

 


Sertificēts kurss: Neirografikas algoritms ”Neiromandala”

ONLAINE

2021.gada  11., 18. UN 25.februārī

MANDALA vienmēr ir par harmoniju, tā ir veseluma simbols. Neirografiskā mandala vispirms ir par personības struktūru. Atšķirībā no citiem neirografikas algoritmiem, kuros  strādājam ar problēmām, zīmējot neiromandalas vienmēr veidojam harmoniskas kompozīcijas un caur to nonākam harmonijas plūsmā. Zīmējot šīs mandalas mēs veidojam paši savu iekšējo telpu, radot tajā balansu, ienesot nepieciešamās kvalitātes un elementus. Mandalu zīmēšanas process palīdz mazināt spriedzi, risināt iekšējos konfliktos. Neiromandala ir ļoti pašpietiekams instruments. Kā saka pats metodes autors P.Piskarevs – jūs varat zīmēt tikai mandalas un tas darīs pasauli labāku, jo zīmējot mandalas mēs strādājam visu dzīvo radību labā!

Kurss ietver 9 stundas praktiskas nodarbības un supervīzijas. Visas nodarbības būs pieejamas FB slēgtā grupā un skatāmas jums ērtā laikā. Kursa noslēgumā, pēc 4 zīmējumu iesniegšanas, saņemsiet Krievijas neirografikas skolas sertifikātu.
Kursu vadīs: neirografikas instruktore Inga Lukašinska. Apmācību ilgums: trīs nodarbības   no plkst. 18.00-21.00.
Maksa par  kursu80,00 EUR
Pieteikšanās sūtot ziņu uz e-pastu: inga.lukasinska@gmail.com 
Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu epastu nosūtīšu rēķinu un dalībnieka līgumu, kā arī papildus informāciju par kursa norisi un minimālajām prasībām sertifikāta saņemšanai. Saite uz webināra istabu tiks nosūtīta divas stundas pirms nodarbības sākuma.

MANDALU CIKLS ”SATIKŠANĀS AR MANDALU” ( bezmaksas ievadnodarbība) – 3.martā plkst. 19.00 (online)

Bezmaksas ievadnodarbība ciklā ”Satikšanās ar mandalu” – 3.martā plkst. 19.00 (online)

Nepieciešamie instrumenti: balta A4 lapa, cirkulis, lineāls krāsainie zīmuļi.

PIETEIKTIES SŪTOT ZIŅU UZ: inga.lukasinska@gmail.com
Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu epastu nosūtīšu saiti uz webināra istabu platformā Zoom.

Cikla turpinājumā trīs  nodarbības: 12., 19.un 26.martā plkst. 18.00.

1.nodarbība: Ģeometriskās mandalas – ”Dzīvības zieds’‘ (harmonizētājs un padomdevējs);

2.Nodarbība: Rāmja mandalas (struktūras veidotājas un radošuma veicinātājs);

3.nodarbība: Brīvās mandalas (3 soļi atbildes meklēšanā).

Nepieciešamie instrumenti: balta A4 lapa, cirkulis, lineāls krāsainie zīmuļi.

Nodarbību vadīs:   Inga Lukašinska.

Dalība ciklā: 45 Eur

Dalība atsevišķā nodarbībā: 25EUR

PIETEIKTIES SŪTOT ZIŅU UZ: inga.lukasinska@gmail.com
Pēc pieteikuma saņemšanas uz Jūsu epastu nosūtīšu rēķinu, bet dienu pirms nodarbības saiti uz webināra istabu platformā Zoom.

ARHĪVS:

Augustā

Trešdien  28.augustā plkst. 18.00 tiekamies  ‘’Auralife’’ studijā, lai piedzīvotu mandalu zīmēšanas burvību!

Mandalu zīmēšana ir viens no veidiem kā savā dzīvē var ienest vairāk miera, harmonijas un prieka. Mandalu zīmēšana ir arī dziedinošs process, kas samazina spriedzi un ļauj ielūkoties sevī, labāk saprast savas emocijas, vēlmes, situācijas.   Ļaušanās un uzticēšanās ir atslēgas vārds mandalas zīmēšanai. Mandala ir ārpus jēdzieniem – pareizi/nepareizi, skaisti/neglīti, labi/slikti, simetriski/nesimetriski. Mandala ir ceļš , kas aizved no dualitātes, jo tā atspoguļo mirkli, kas vienkārši ir.

Šoreiz zīmēsim brīvās mandalas – tā būs radoša ‘’saruna’’ ar savu zemapziņu, caur simboliem un krāsām, ielūkošanās prātam slēptajos sirds stūrīšos.

Visi zīmēšanai nepieciešamie materiāli būs uz vietas. Tev tikai jāatnāk 🙂

Nodarbību vada: Inga Lukašinska, neirodinamisko, t.sk. mandalu, tehniku praktiķe, neirografikas instruktore.

Dalību piesaki: sūtot ziņu uz inga.lukasinska@gmail.com vai tālr.26402390 (Inga)

Pirmdien, 19.augustā Rīgā, plkst.12.00, Dienas centrā ”Svētās Ģimenes Māja” Vecrīgā, Klostera ielā 5 – bezmaksas zīmēšanas nodarbība – pašizziņai un harmonijai.

 

Jūlijā

Piektdien, 12.jūlijā Tukumā plkst. 18.15 sajūtu skolā visai ģimenei  ”Sajūtu lāde” , Pasta ielā 11, 2. korpuss. 2.stāvā (ieeja no Meža ielas puses)

Nodarbības tēma: NEIROMANDALA: UZZĪMĒ SAVAS VĒLMES!

Mandala  ir kā mūsu iekšējās realitātes karte, kas sniedz atbalstu un virza uz veselumu, labklājību un sava potenciāla realizēšanu. Tā ir mūsu komunikācija ar savu dvēseli. Atšķirībā no ierastām mandalu zīmēšanas tehnikām, neiromandalas tapšanā tiek  izmantota neirografiskā līnija, kas ļauj savienot mūsu vēlmes, sapņus, nodomus ar apkārtējo realitāti un veicināt to materializāciju.

Nodarbībā katrs dalībnieks radīs savu individuālu zīmējumu, kurā ieliks savus nodomus un jēgu, izmantojot simbolus un neirografisko līniju.  Mandalas zīmēšana aktivizēs to stāvokli, kuru vēlamies iegūt, lai būtu lielākā harmonijā.

Ņemiet līdzi zīmuļus un flomasterus!

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: pa tālruni 29 299 433 vai sajutulade@sajutulade.lv.

Pirmdien, 22. jūlijā Rīgā, plkst.12.00, Dienas centrā ”Svētās Ģimenes Māja”

Vecrīgā, Klostera ielā 5

Zīmēšanas nodarbība pašizziņai un radošā potenciāla atraisīšanai (izmantojot fraktāļu zīmēšanas tehniku). Šī nodarbība ir bezmaksas! Iepriekš nav jāpiesakās! Visi nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti!

Trešdien, 31.jūlijā Rīgā 18.00 ”Auralife”studijā, Kr. Barona ielā 44 (ieeja no Lāčplēša ielas, durvju kods 2365, trešās durvis pa kreisi 2.stāvā)

Radoša nodarbība – iepazīšanās ar fraktāļu tehniku!

Ņemiet līdzi visus savus krāsaino zīmuļu krājumus ! :):):)

Pieteikties sūtot ziņu pa tālr. 26402390 vai 29445710, vai rakstot: inga.lukasinska@gmail.com

JŪNIJS
 Trešdien 26. jūnijā plkst.18.00
Vēl vasaras saulgriežu iespaidā plānota radoša tikšanās, lai zīmētu Dzīvības zieda mandalu. Gluži kā Līgo svētkos meklēsim katrs  savu ziedu – savu dzīves, laimes, harmonijas un pārpilnības ziedu.  Šajos meklējumos mums palīdzēs arī neirografiskā līnija. Zīmēšanas procesā gūsiet ne vien estētisku baudījumu, bet arī radīsiet atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem vai vienkārši  ļausieties harmonijai.   Ņemam līdzi krāsu zīmuļus!
Tiekamies ” Auralife studijā, Kr. Barona 44 (ieeja no Lāčplēša ielas, durvju kods 2365, trešās durvis pa kreisi 2.stāvā)
Piesakieties, zvanot vai sūtot ziņu 26402390 vai pa epastu: inga.lukasinska@gmail.com
8.maijā 18.00 Rīgā  – Tēma: ”Piedzimt no jauna jeb mans ceļš cauri grūtībām”.
” Baltajā studijā”, Akas ielā 5/7 plkst.18.00.   

 Skat.informāciju arī www.baltastudija.lv 

29.aprīlī 17.30 tiekamies Cēsīs!
Saruna: Par to kā sapni pārvērst par mērķi. 
Par to kā radīt motivējošu, nozīmīgu, kārdinošu mērķi.
Par to kā to sasniegt un piedzīvot!
Cēsīs: Cēsu Pieaugušo izglītības centrā. Piesakies pa tālr. 29128813.
2019.gada 17.JANVĀRĪ 18.00-19.30 PIEREDZES APMAIŅAS GRUPA – 12 KVADRĀTU ZĪMĒŠANAS TEHNIKAS PRAKTIZĒTĀJIEM.  Norises vieta: Dienas centrs ”Svētās Ģimenes Māja”, Rīgā, Klostera ielā 5.

 

2018 DECEMBRĪ

19.decembrī plkst.18.00,  – zīmēsim Personisko Ziemassvētku Neiromandalu!!!!!  Norises vieta: Rīga, ”Baltā studija”, Akas iela 5/7 (3.st.)  

CĒSĪS 3. un 10.decembrī plkst. 17.30 Cēsu Pieaugušo izglītības centrā (Valmieras ielā 19) , iepazīšanās ar unikālu, dzīvi transformējošu, kazahu mākslinieka B.Talkambajeva mākslas terapijas metodi: ‘’12 brīnumainie kvadrāti’’.

Līdzi jāņem: krāsainu gēla pildspalvu komplekts
 
Piesakies, sūtot īsziņu uz 26402390 vai rakstot inga.lukasinska@gmail.com 

 

Novembrī

Piektdien, 9.novembrī plkst. 18.00 viesošos Tukumā, centrā ”Sajūtu lāde” (Pasta ielā 11) 

Neirozīmēšanas prakse -neirokoks.  Noderēs visiem,kas vēlas izmēģināt superinstrumentu savas nākotnes modelēšanai. :)

 Piesakies: zvanot 29 299 433 vai sūtot epastu: sajutulade@sajutulade.lv

Septembrī:

Ceturtdienās 18.00-20.00 – Spontānā zīmēšana. Iespēja iepazīties ar unikālu zīmēšanas tehniku – ‘’12 brīnumainie kvadrāti’’.   Īpaši aicināti zīmēt nepratēji 🙂 Nodarbības notiks Vecrīgā, Dienas centrā ”Svētās Ģimenes Māja”, Klostera ielā 5.  Šī nodarbība ir bezmaksas.

 
 
MAIJĀ:
Brīvā pirmdiena!
7.maijā un 21.maijā 14.00 Murjāņu pļaviņā! Zīmēšana, sauļošanās, tējas un nekā nedarīšanas baudīšana.

APRĪLĪ:

Bezmaksas nodarbības  –  Dienas centrā ”Svētās Ģimenes māja”, Vecrīgā, Klostera ielā 5:

 Ceturtdien 5.un 19.aprīlī plkst. 12.00 ”Atbalsta grupa” – zīmējumi pašizziņai, harmonijai, emocionālam un fiziskam balansam, savu resursu apzināšanai un vairošanai.

Otrdien 3.un 17.martā plkst.16.30 – Krāsu nodarbības. Iepazīstam krāsu pasauli, izzinot, izjūtot un izgaršojot katras krāsas daudzpusīgās īpašības.

3.aprīlī – Violetā krāsa!      17.aprīlī – Rozā krāsa!

Jauki, ja uz nodarbību paņemsi līdz kādu lietu atbilstošā krāsā un vēl labāk, ja arī apģērbā būs šī krāsa 🙂

Piesakies 26402390 vai inga.lukasinska@gmail.com

MARTĀ:

 21.martā plkst.17.30 Cēsu Pieaugušo izglītības centrā ”Dziedinošo zīmējumu” cikla noslēdzošā nodarbība. Šoreiz zīmēšanas tehnika, kas palīdzēs sasniegt izvirzīto mērķi.  Piesakies 26402390 vai inga.lukasinska@gmail.com

26.martā plkst.18.00 Rīgā, ”Baltajā studijā”, Akas ielā 5/7 – Neirozīmējumi, kas palīdz mazināt spriedzi un atgūt emocionālo līdzsvaru, dziedināt negatīvu pagātnes pieredzi.   Vairāk par šo un citām nodarbībām lasi ”Baltās studijas” mājas lapā –  http://baltastudija.lv/. Piesakies: 26402390 vai inga.lukasinska@gmail.com

  ”Fraktāļu zīmēšanas cikla – soli pa solim” dalībnieku darbi. 

Starta fraktāļi:

Starta fraktāļi

Fraktāļu sērijas:

Sērija_Laura

Sērija _Anete

Emociju kristāli – rotaļīgs sevis iepazīšanas veids!

20171107_173946 

Brīnumskaistās Cēsu meiteņu mandalas 🙂

Cēsis 15.03

Skaitļu mandalu spēks!

20171213_172818

Lai zīmētu mandalas nav nepieciešamas nekādas īpašas prasmes vai talanti, tikai jābūt vēlmei ļauties piedzīvojumam. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka mandalu zīmēšana ienes dzīvē vairāk prieka un harmonijas, mazina stresu, nomierina prātu. Mandala gan palīdz ieskatīties dziļāk sevī, gan paraudzīties uz lietām un situācijām no cita skatu punkta. 

145236548843014523654884301452365488430

FRAKTĀĻU ZĪMĒŠANAS CIKLS

Fraktāļu zīmēšana ir aizraujoša krāsu terapijas metode un pašterapijas instruments!  Nodarbību cikls piedāvā iespēju soli pa solim apgūt fraktāļu zīmēšanu tādā līmenī, lai tālāk to izmantotu gan savas, gan sev tuvo cilvēku dzīves uzlabošanai.

Kas ir fraktāļu zīmēšana un ko tā dod?  Fraktāļu zīmēšana ir jauna mākslas terapijas metode. To radījusi krievu psiholoģe T.Polujahtova deviņdesmito gadu sākumā. Tās efektivitāte pārbaudīta  strādājot ar 11 000 cilvēku.

Fraktāļu zīmēšana ir aizraujoša, vienkārša un pat rotaļīga tehnika, kura palīdz ielūkoties gan pašam savās jau zināmajās un ne tik zināmajās rakstura īpašībās, reaģēšanas veidos un emocionālos stāvokļos. Tēlaini izsakoties, fraktālis ir kā mūsu spoguļattēls, kura priekšā mēs esam tādi kādi esam, bet izprotot tā spēju atstarot, atspoguļot varam to izmantot paši savu pārvērtību organizēšanai.

Metodes pamatā ir līniju vilkšana ar aizvērtām acīm un šādi spontāni izveidota zīmējuma krāsošana.

Fraktāļu zīmēšana var būt noderīga ļoti daudzos veidos. Pat neiedziļinoties fraktāļu vēstījumos, to zīmēšana un krāsošana ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi;
  • vairo prieku un rotaļīgumu, jo atmodina sen piemirsto ‘’bērnu’’ mūsos;
  • dziedina mūs caur krāsu pozitīvo ietekmi;
  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

Bet kad sākam izprast fraktāļa vēstījumus un pārvaldīt fraktāļu zīmēšanas tehniku, spējam ar to palīdzību ienest harmoniju gan prātā, gan emocijās, gan ķermenī :

  • varam ieraudzīt un kliedēt enerģētiskos blokus, tādā veidā uzlabojot gan savu emocionālo un psihisko funkcionēšanu, gan uzlabojot veselību;
  • varam veicināt pārmaiņas dzīvē pēc kurām esam ilgojušies vai stimulēt notikumus, kuri mūsu dzīvi virza mums vispiemērotākajā un labvēlīgākajā virzienā.

Fraktāļu zīmēšana vairo mūsos vēlmi iedziļināties sevī un pasaulē ap mums, jo tā atklāj vissīkāko lietu savstarpējo saistību un vienotību un nozīmīgumu.

Turklāt, lai zīmētu fraktāļus nav nepieciešamas nekādas īpašas zīmēšanas iemaņas vai talanti! Ikviens var baudīt zīmēšanas un krāsošanas prieku un iegūt pārsteidzoši rotaļīgu, krāsainu un pat māksliniecisku zīmējumu.

  

Tavai iedvesmai dalībnieku darbi 🙂                  

Ienāk jaunas līnijas 🙂 (30.novembris)

dsc_0005 dsc_0007

Unikālie pirmie fraktāļi 🙂 🙂 🙂  (13.jūlijs)

  DSC_0010 DSC_0016   DSC_0018  DSC_0012  DSC_0014  DSC_0008

Sirsnīgās, priecīgās un pavasarīgās rociņas 🙂 (8.marts)

DSC_0049 (2) DSC_0050 (2) DSC_0051 (2)DSC_0057 (2)DSC_0047 (2)DSC_0056 (2)

Radošo fraktāļu vakars –   eksperimentējām ar zentagles un fraktāļu tehnikas apvienošanu (17.februāris)

DSC_0158 (2)  DSC_0163 (2)   IMG_7608 (2)   DSC_0160 (2)   DSC_0155 (2)   DSC_0162 (2)

Jauns ”rokraksts” koriģējošos fraktāļos (3.februāris):)

DSC_0127 (2) DSC_0125 (2)

 DSC_0121 (2) DSC_0123 (2)

Vislabākās domas ”ieliktas” fraktāļos (20.janvāris)  🙂

DSC_0047 (2) DSC_0048 (2) DSC_0049 (2) DSC_0051 (2) DSC_0052 (2) DSC_0053 (2)

Pirmie fraktāļi (13.janvāris) – unikāli un neatkārtojami  🙂

DSC_0020DSC_0022DSC_0023DSC_0026DSC_0027

9.novembrī tapa pirmie fraktāļi !

DSC_0061DSC_0063DSC_0060DSC_0056DSC_0058DSC_0054

25.novembrī zīmējām daļēji ģeometrisko jeb rāmja mandalu. Visi to mēģināja pirmo reiz un visiem sanāca brīnišķīgas mandalas 🙂 🙂

DSC_0032DSC_0029DSC_0030DSC_0031DSC_0028 DSC_0026 DSC_0027

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s